PHYSICAL ADDRESS

45 Harlem Ave
Langa, Cape Town
7456
+27 21 839 4558
 

POSTAL ADDRESS

Ubizo Events & Tours
PO Box 16374 Vlaeberg
8018

EMAIL

General Inquiries
info@ubizo-sa.co.za

WHATSAPP

+27 83 471 2835